Bagong Lapis

 

Gamit ang bagong tasang lapis

Sana’y hindi magmimintis

Palabasin ang mga damdamin

Mga ideya hindi palalampasin

 

Pagkakataong mailathala

Maipahayag ng buong kusa

Walang pilit ipinapamukha

Walang pilit pinapahanga

 

Ngayon ako’y nag-iisa

Tanging notebook at lapis lang ang kasama

Sa silid na tahimik

Hangin ay umiihip

5 thoughts on “Bagong Lapis

  1. I think it is brave of you to write a poem in our language. Hmmm… ang mahiwagang lapis, I like it. I think one of the best times I have in life is when I am with a pen/pencil and notebook, right?

Be real. Spill it. What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s