Happy birthday mama!

Happy birthday mama!

Salamat sa lahat ng sakripisyo at pag-iintindi. Sa lubos na pagmamahal, gabay at pag-unawa. Ni minsan, ay hindi ko naisip na magalit sa inyo. Mahal na mahal ka namin!

Ngayon ko lang na realize na nag-iisa lang pala itong latest picture na tayong dalawa lang. 😀

Be real. Spill it. What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s